Wat is een werknemerscoöperatie?

Wat is dat? Zo'n coöperatie?

Een werknemerscoöperatie is een platte organisatie zonder directie of management en bestaat enkel uit haar leden. De leden van de coöperatie zijn zowel eigenaar van het bedrijf als werknemer binnen het bedrijf. Alle leden staan in dienst van de coöperatie en beslissen samen over de koers van de onderneming.

Bij helpgewoon bestaat iedere coöperatie uit een klein team bevlogen en betrokken vakmensen. Iemand dient zich aan als coördinator voor de beperkte administratieve taken maar de meeste aandacht gaat uit naar het operationele werk. Wij delen de passie voor ons werk en werken vanuit een gedeelde visie met een heldere missie. De tarieven die wij hanteren zijn inzichtelijk en gericht op wat écht nodig is. Wij werken in nauw contact met de opdrachtgevers en met grote betrokkenheid bij ons werk. Door volledige transparantie en vertrouwen kunnen wij laten zien waar wij voor staan; wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen.