Helpgewoon

Helpgewoon helpt...

bij het opzetten en inrichten van werknemerscoöperaties en ondersteunt coöperaties met teamcoaching en door middel van het geven van trainingen op het gebied van bedrijfsvoering. 

Helpgewoon Nederland is de koepelcoöperatie, die de lokale werknemerscoöperaties in heel Nederland ondersteunt. Helpgewoon Nederland helpt bij de opstart van een werknemerscoöperatie, zorgt voor scholing en opleiding van de leden, is de backoffice voor vragen en draagt zorg voor een gezonde bedrijfsvoering.

Helpgewoon Nederland en de lokale coöperaties werken duurzaam samen aan de hand van de samenwerkingsovereenkomst en handleidingen waarin vastgelegd is hoe wordt samengewerkt.

Helpgewoon Nederland werkt samen met gemeenten, scholen en ketenpartners aan het vormgeven van samenwerking in werknemerscoöperaties. Iedere coöperatie werkt vanuit een gezamenlijk gedeelde visie; kleinschalig werken met aandacht voor vakmanschap, recht vanuit het hart en met eerlijke tarieven.

Herontdekking

De eerste werknemerscoöperaties in Nederland van Helpgewoon in de gemeente Oude IJsselstreek en Berkelland hebben veel media-aandacht gekregen als innovatieve organisatievorm in het sociaal domein en de thuiszorg.

Met name in de zorg  maar ook breed maatschappelijk zien we een groeiende behoefte aan kleinschalige zelfsturende teams die zeggenschap willen over hun werk en “geld voor de zorg aan de zorg willen besteden” in plaats van aan overheadkosten.

In uitzendingen van Pauw, Nieuwsuur, Tegenlicht, BNR Nieuwsradio, Omroep Gelderland, RTV Oost en De Figurant TV is voor het voetlicht gebracht wat een werknemerscoöperatie inhoudt. Daarnaast zijn inmiddels meer dan 10 artikelen in kranten en tijdschriften gewijd aan het ontstaan en de ontwikkeling van Helpgewoon in de afgelopen jaren.

De werkende principes  

Binnen de coöperaties van Helpgewoon werken we op basis van de volgende werkende principes:

  • Samen werken, Samen sturen en Samen dragen
  • Aandacht voor het Groepsdynamisch proces met goede relaties tussen de leden
  • Teamcoaching door coöperatiecoaches
  • Ondersteuning, begeleiding en ontzorging op het gebied van gezonde bedrijfsvoering door Helpgewoon Nederland
  • Trainingen Ambachtsschool
  • Kernwaarden: Samen, Vertrouwen, Kleinschalig, Eerlijk, Vanuit het Hart en Vakmanschap

Goede samenwerking

Inmiddels heeft Helpgewoon verschillende werknemerscoöperaties opgezet die actief zijn binnen de zorg, het sociaal domein en in de buurtsport. Deze coöperaties werken samen met gemeenten, scholen en andere partijen aan deze nieuwe wereld. We vormen samenwerkingen die werken met vertrouwen in de toekomst. Iedere coöperatie bij Helpgewoon werkt vanuit een gezamenlijk gedeeld visie; kleinschalig werken met aandacht voor vakmanschap, recht vanuit het hart en met eerlijke tarieven. 

 

 

Wij zijn helpgewoon...
Joke van der Schoor
Joke van der Schoor

Lees meer over Joke