Helpgewoon Jeugd is er voor iedereen van 0 tot 18 jaar die hulp en ondersteuning kan gebruiken. Ons team pakt signalen op van hulpvragen vanuit het formele en informele netwerk.

Spoed? Vind hier belangrijke telefoonnummers

 

Wij zijn er voor... 

... gezinnen, kinderen of jongeren (0-18) in de Achterhoekse gemeenten die dreigen vast te lopen of om welke reden dan ook vastgelopen zijn en/of  een steuntje in de rug kunnen gebruiken

... ouders die vragen hebben over het gedrag, ontwikkeling of opvoeding van hun kind

 

Wat bieden wij?

Wij bieden professionele hulp en ondersteuning op een breed terrein met als doel dat het gezin en of kind/jongere weer zelfstandig verder kan. Wij verkennen de situatie op alle levensgebieden, bij alle gezinsleden zodat helder wordt wat de ondersteuningsbehoefte is. Ook kijken we wie eventueel al betrokken is bij het gezin. Op grond van deze brede intake wordt met het gezin een gezinsplan opgesteld waarin de doelen van de hulpverlening worden aangegeven. Het Jeugdteam ondersteunt bij het vinden van oplossingsrichtingen en zal zoveel mogelijk met het gezin naar oplossingen zoeken met inzet van eigen kracht en het eigen netwerk.

Dit is waar wij ons op richten:                                    
 • Snelle inzet
 • Vraagverheldering
 • Accent op preventie
 • Vraaggerichte begeleiding waardoor ouder en kind (weer) in hun kracht komen te staan en regisseur blijven van hun eigen proces)
 • Ouderbegeleiding
 • Opvoedondersteuning
 • Psychosociale hulpverlening
 • Oplossingsgerichte begeleiding
 • Versterken sociale vaardigheden
 • Psycho-educatie
 • Overleg met andere instanties

 

Wij werken vanuit een kleinschalig, zelfsturend team. Wij kennen de netwerkpartners, omgeving en de sociale kaart van de gemeente. Wij geven hulp in de eigen omgeving en kijken ook naar de omgeving van het kind en het gezin.

 

Contact
Anneke Vrieselaar06-54658949a.vrieselaar@helpgewoon.nl
Rachel Wichers06-21537341r.wichers@helpgewoon.nl
Remco Wielens06-46143881r.wielens@helpgewoon.nl
Willy Nijland
06-15675157w.nijland@helpgewoon.nl
Sofie Poelmann06-46436956s.poelmann@helpgewoon.nl

 

Voor algemene informatie en vragen kun je mailen naar jeugdteam@helpgewoon.nl

Naast rechtstreeks contact met Helpgewoon is tevens verwijzing vanuit de gemeente, huisarts en gezinsvoogdij instelling mogelijk.

Het jeugdteam werkt met een meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie kunt u klikken op de volgende link.

Heeft u een klacht, dan kunt klikken op de volgende link voor de procedure.

Voor het privacyreglement kunt u klikken op de volgende link.

Iso-9001

 

 

Pers- of communicatie vragen? Bel ons op 0226-208 000