Missie en Visie

Onze missie 

We willen mensen de regie over hun eigen leven teruggeven. Zowel de mensen die aan het werk zijn als de cliënten waar wij mee werken. We willen dat mensen werken vanuit intrinsieke motivatie, vanuit een gevoel van zorg en vanuit vertrouwen. Wij willen terug naar de basis waarin het gaat om de essentie van het werk en de kracht van onze vakmensen wordt versterkt. Wij willen bijdragen aan een samenleving waarin we eerlijk met elkaar omgaan, vakmanschap beloond wordt, samenwerking en gelijkwaardigheid centraal staat en kleinschaligheid toegejuicht wordt. 

Onze visie

Bij Helpgewoon zijn we ervan overtuigd dat het delen van een visie de basis is voor een goede samenwerking; zowel tussen de leden als met onze opdrachtgevers. Onze visie bestaat uit 6 kernwaarden:

  1. Vertrouwen. Wij werken vanuit het gevoel dat wij elkaar echt kennen, met vertrouwen in onszelf en in de ander.
  2. Vakmanschap.  Wij zetten menselijk kapitaal in als investering in de samenleving, waarmee de kracht van mensen naar boven komt en vakmanschap leidend is.
  3. Samen. Wij bundelen onze krachten in positieve samenwerkingen. We zijn samen verantwoordelijk voor het gehele bedrijfsproces en zorgen samen voor de beste resultaten.
  4. Eerlijk. Wij gaan terug naar de basis en kijken naar wat wat nodig is; op een duurzame wijze met menselijke fatsoen; puur en transparant.
  5. Vanuit het hart. Wij werken vanuit ons gevoel, met overtuiging en passie voor wat wij doen.
  6. Kleinschalig. Wij hebben kleine lokale teams, die persoonlijk en met grote betrokkenheid werken.

 

Mission statement

Onze mission statement is:

“We willen mensen de regie over hun eigen leven teruggeven. Zowel de mensen die aan het werk zijn als de cliënten waar wij mee werken. We willen dat mensen werken vanuit intrinsieke motivatie, vanuit een gevoel van zorg en vanuit vertrouwen. Wij willen terug naar de basis waarin het gaat om de essentie van het werk en de kracht van onze vakmensen wordt versterkt. Wij willen bijdragen aan een samenleving waarin we eerlijk met elkaar omgaan, vakmanschap beloond wordt, samenwerking en gelijkwaardigheid centraal staat en kleinschaligheid toegejuicht wordt.”