Joke van der Schoor

Joke van der Schoor (1964) heeft meer dan 25 jaar gewerkt in bedrijfsvoeringfuncties van grote organisaties  in verschillende branches. Joke heeft functies vervuld bij de overheid, in het onderwijs, in de zorg en in het bedrijfsleven, waarbij zij reorganisaties en transformaties heeft begeleid op strategisch niveau. Daarnaast  heeft zij diverse projecten begeleid c.q. uitgevoerd.

Binnen de zorg heeft zij bij een grote organisatie de facilitaire organisatie gecentraliseerd en getransformeerd naar een regieorganisatie met een hoge mate van uitbesteding, waarbij kostenreductie een belangrijke opdracht was.

Momenteel is zij werkzaam bij Helpgewoon Nederland waar zij coöperaties opricht, inricht en begeleid naar zelfsturing met een doordacht curriculum en teamcoaching. Daarnaast werkt zij als docent op HBO en Masters-niveau en vervuld zij interim opdrachten.

Joke heeft na haar HBO Facility Management, de Post HBO-de opleiding tot docent afgerond, alsook leergangen Mediation en Changemanagement. Nadat zij haar MBA heeft behaald heeft zij bij Nijenrode het programma Touching the Community Soul afgerond, waarbij nieuw leiderschap en business spiritualiteit centraal stonden.

Haar ambitie is om via Helpgewoon te laten zien dat werknemerscoöperaties een antwoord zijn op de maatschappelijke roep naar zelfsturing en daarmee zeggenschap op werkinhoud, organisatie en bedrijfsvoering.

Helpgewoon is gericht op het delen, verhogen en vernieuwen van kennis over zelfsturende teams met de bijdragen van collega professionals binnen het werkveld.

Ga terug naar over ons