Raad van Toezicht

Raad van Toezicht Helpgewoon Nederland

In 2018 heeft Helpgewoon Nederland een Raad van Toezicht samengesteld. De Raad van Toezicht is een vorm van onafhankelijke ondersteuning en advisering van de onderneming Helpgewoon Nederland.  In 2019 zal een reglement voor de Raad van Toezicht worden opgesteld en een juridische structuur worden beschreven. In eerste instantie is het niet de bedoeling over te gaan tot een juridische structuur maar te functioneren op basis van het uitgangspunt om samen Helpgewoon Nederland verder te ontwikkelen.

1. De Raad van Toezicht (R.v.T) bestaat uit  3 experts die geliëerd zijn aan en/of affiniteit hebben met een sociale onderneming als Helpgewoon Nederland en de doelstelling van de onderneming onderschrijven. Er is een mogelijkheid tot 4e stoel. De expertises van de leden bestaan uit:

  • bestuurlijke ervaring van een (middel) grote organisatie,
  • expertise in business spiritualiteit en
  • expertise in communicatie, imago, verkoop en marketing.

2. De R.v.T. adviseert over onderwerpen op strategisch, inhoudelijk en bedrijfsvoering niveau en heeft daarbij de rol om het strategische beleid te bevorderen. Daarnaast zal de Raad van Toezicht de bestuurder van Helpgewoon Nederland naar behoefte adviseren op andere vlakken.

3. R.v.T. committeert aan de 6 kernwaarden van Helpgewoon en toetst deze. De kernwaarden zijn:

Helpgewoon Kernwaarden

4. De R.v.T. geeft gevraagd en ongevraagd advies en functioneert op basis van informatie door de onderneming.

5. De R.v.T. inspireert, functioneert als klankbord voor de coöperateurs.

6. Leden van de R.v.T. brengen hun tijd, kennis en ervaring in ten behoeve van de continuïteit van de onderneming.

7. De R.v.T. komt zes wekelijks bijeen en is tussentijds op afroep beschikbaar.

8. Het lidmaatschap van de R.v.T. is op dit moment onbezoldigd.