Teamcoaches

Teamcoaches voor Helpgewoon zijn ondernemende mensen. Mensen die denken in mogelijkheden en zich richten op groei. Ze geven ruimte aan de ontwikkeling van ieders talent zodat elk coöperatielid de rol kan vervullen die bij hem of haar past. Dit betekent dat ze soms op hun handen blijven zitten en de coöperatie zelf hun vraag laten oplossen. Of juist in actie komen als er wel (inhoudelijke of interpersoonlijke) begeleiding nodig is.

De rol als teamcoach van een Helpgewoon coöperatie betekent dat je je bezighoudt met de ondernemendheid van de coöperatieleden. Daarnaast houd je waar nodig een oogje in het zeil met betrekking tot de bedrijfsvoering van de coöperatie die je begeleidt. Natuurlijk vervul je ook de gebruikelijke rol van een teamcoach die gaat over onderlinge communicatie en samenwerking.

Alle coöperatieleden volgen trainingen bij de Ambachtsschool van Helpgewoon Nederland. Deze trainingen gaan over samenwerken in een zelfsturende team, ondernemerschap en bedrijfsvoering. Tijdens deze trainingen wordt veel gewerkt met praktijksituaties.

Teamcoaches van Helpgewoon volgen een dagtraining tot teamcoach en nemen deel aan intervisiebijeenkomsten.