Wat is een werknemerscoöperatie?

Wat is dat? Zo'n coöperatie?

Een werknemerscoöperatie is een platte organisatie zonder directie of management en bestaat alleen uit haar leden. De leden van de coöperatie zijn zowel eigenaar van het bedrijf als werknemer binnen het bedrijf. Alle leden staan in dienst van de coöperatie en beslissen samen over de koers van de onderneming.

Bij Helpgewoon bestaat iedere coöperatie uit een klein team bevlogen en betrokken vakmensen. De leden verdelen de beperkte administratieve taken, maar de meeste aandacht gaat uit naar het operationele werk. De leden delen de passie voor hun werk en werken vanuit een gedeelde visie met een heldere missie. De tarieven die de coöperaties hanteren zijn inzichtelijk en gericht op wat écht nodig is. De coöperaties werken in nauw contact met de opdrachtgevers en met grote betrokkenheid bij het werk. Door volledige transparantie en vertrouwen kunnen de leden laten zien waar zij voor staan. Wij zeggen wat wij doen, wij doen wat wij zeggen en we laten zien dat we doen wat we zeggen.

Wanneer ontstaat een coöperatie Helpgewoon?

Een werknemerscoöperatie Helpgewoon kan op verschillende manieren ontstaan.

  1. De werknemerscoöperatie Helpgewoon Sport is ontstaan in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek als experiment met een nieuwe organisatievorm. Het doel was om professionals uit de sport als zelfstandig zelfsturend team in een werknemerscoöperatie onder te brengen en daarmee de kwaliteit van dienstverlening te verhogen en kosten te verlagen.
  2. Een andere mogelijkheid is dat een groep vakgenoten samen besluit om een werknemerscoöperatie op te richten en Helpgewoon vraagt om hierbij te ondersteunen. Voorbeelden van deze coöperaties zijn Helpgewoon Zorg NAH Achterhoek en Thuiszorg Berkelland.
  3. Een derde mogelijkheid is dat een gemeente of een organisatie en een groep vakgenoten samen de wens uitspreekt en dat Helpgewoon beide partijen ondersteunt in het uitvoeren van deze wens. Een sprekend voorbeeld hiervan is Fietsgewoon, dat ontstaan is door een samenwerking tussen REA College Bartimeus en afgestudeerde MBO studenten, waardoor met ondersteuning van Helpgewoon een coöperatie voor fietstechnici met een visuele beperking is ontstaan.