Waarom staat zelfsturing centraal bij de werknemerscoöperaties van helpgewoon? 

De leden van de coöperaties geven aan geen leidinggevende meer nodig te hebben en zelf “de baas” te willen zijn van hun onderneming. En het samen te willen doen met een groep vakgenoten. Een derde reden voor coöperaties in de zorg is dat de leden willen laten zien dat het geld dat bedoeld is voor de zorg ook naar de zorg gaat en niet naar bestuurders en directeuren of zelfs naar aandeelhouders. Om deze redenen kiezen de meeste coöperatieleden bewust voor zelfsturing.

Maar zelfsturing ontstaat niet vanzelf. Veel leden hebben jarenlang gewerkt in grote organisaties en zijn gewend dat ze slechts een deel van het werk mogen doen. Met de nadruk op mogen. Vaak hebben ze gehoord wat ze NIET mogen doen. Om zelfsturing te ondersteunen heeft helpgewoon met de Ambachtsschool een lesprogramma ontwikkeld om de zelfsturing (weer) te laten ontstaan en zo veel mogelijk te versterken.

De zelfsturing in de werknemerscoöperaties is gebaseerd op het gedachtegoed van de holacratie:
  • Er is geen manager, wel een teamcoach
  • Er zijn geen functies, wel rollen
  • Er is volop ruimte voor ondernemerschap, creativiteit en betrokkenheid
  • Elke werknemerscoöperatie organiseert zichzelf
  • Elke werknemerscoöperatie neemt verantwoordelijkheid over het resultaat 

Naast het lesprogramma van de Ambachtsschool worden de nieuwe coöperaties in het eerste jaar intensief ondersteund met team coaching vanuit Helpgewoon Nederland. De coöperaties mogen zelf aangeven hoe lang ze de teamcoaching nodig hebben en deze blijft na het eerste jaar op afroep beschikbaar gedurende het bestaan van de coöperatie.

Ook bij de selectie van nieuwe leden is het van belang om de kandidaten te bevragen op hun zelfsturend vermogen en hun ondernemerschap. Weten ze dat dit van belang is voor coöperatieleden en dat het anders is dan in een traditionele organisatie? En dat van ze gevraagd wordt om ook een bijdrage te leveren aan de onderneming die een werknemerscoöperatie is?

Het lesprogramma om te komen tot zelfsturing kent 3 thema’s: Samenwerken, Ondernemerschap en Bedrijfsvoering, die alle drie weer zijn onderverdeeld in modules. De modules worden op advies van de teamcoach gevolgd. Elke trainingsmodule duurt ongeveer drie uur.

Uw organisatie naar zelfsturende teams?