Helpgewoon Zorg & Begeleiding is er voor iedereen met een niet aangeboren hersenletsel, die op zoek is naar individuele ondersteuning en begeleiding. Ons team pakt signalen op van hulpvragen uit het formele en informele netwerk in afstemming met de aanspreekpunten van de betrokken gemeenten.

 

Wat is NAH?

Niet-aangeboren herstenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die onstaan is in de loop van iemands leven.

Hersenletsel kan ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of door een complicatie bij een operatie. Andere oorzaken zijn vaak infectieziekten, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose of zuurstofgebrek, bijvoorbeeld bij reanimatie. De gevolgende van NAH kunnen verschillen van persoon tot persoon. De gevolgen kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn. In beide gevallen kan het grote impact hebben op iemands leven. Zowel de persoon die leidt aan NAH zelf als mensen in zijn of haar omgeving ervaren vaak de gevolgen ervan. 

 
Wij zijn er voor..

... iedereen vanaf 18 jaar die ondersteuning zoekt op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel.

... het netwerk van de betrokkene die vragen heeft over het gedrag en de gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel.

 

Wat bieden wij?

Wij zijn professionele hulpverleners op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel. We bieden professionele hulp en ondersteuning op een breed terrein vanuit jarenlange ervaring. Wij geven ambulante begeleiding die gericht is op het geven van inzicht aan de cliënt met betrekking tot zijn of haar hersenletsel. Vanuit daar kijken we samen hoe de cliënt weer zo goed mogelijk kan participeren binnen het gezin en in de maatschappij, met als doel weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. 

In de ambulante begeleiding gaan we te werk met de volgende uitgangspunten: 

  • Vraagverheldering
  • Snelle inzet
  • Oplossingsgerichte begeleiding
  • Psychosociale hulpverlening
  • Vraaggerichte begeleiding, waardoor de betrokkene en/of de omgeving weer in zijn of haar kracht komt en regisseur blijft van het proces.
  • Contact met het netwerk
  • Overleg met andere instanties

Wij werken vanuit een kleinschalig zelfsturend team en hebben een groot netwerk binnen het domein NAH.

Website Helpgewoon NAH

Voor meer informatie, ga naar de website: www.helpgewoonnah.nl

Contact

Voor vragen of informatie mail je naar zorg@helpgewoon.nl

Of bel met 06-15652980  

 

 

 

 

Pers- of communicatie vragen? Bel ons op 0226-208 000