Er komt voorlopig geen stichting waarin de huishoudelijke hulp in Zutphen wordt ondergebracht. Een voorstel van fractie Pepers, D66, VVD, Burgerbelang, CDA en ChristenUnie om de hulp minimaal drie jaar via bestaande zorgaanbieders te blijven organiseren kon maandagavond op een krappe meerderheid in de Zutphense gemeenteraad rekenen, dankzij de steun van de tweemansfractie van BewustZW.

In die drie jaar kan daarnaast een werknemerscoöperatie worden opgericht, waarvan huishoudelijke hulpen zelf eigenaar zijn. De huishoudelijke hulp zou dan op termijn in z’n geheel in zo’n coöperatie kunnen worden ondergebracht.

Landelijke aandacht
Het Zutphense college presenteerde eind 2016 een voorstel waarmee landelijk de aandacht werd getrokken. Zutphen had de eerste gemeente moeten worden die huishoudelijke hulp zelf gaat aanbieden via een stichting, in plaats van inkopen bij een thuiszorgorganisatie. Daarmee zou de terugkerende onzekerheid voor huishoudelijke hulpen en cliënten die bij een periodieke aanbesteding komt kijken worden weggenomen. In de gemeenteraad bleek daar minder overeenstemming over te zijn.
Verdeeldheid
Ook in het college zelf ontstond recent verdeeldheid. Daarop werd het voorstel om een stichting op te richten aangepast naar een meerkeuzevoorstel, waarbij ook verschillende varianten met coöperaties en langdurige contracten voor commerciële zorgaanbieders een optie waren. 
Het bleef maandagavond lang onduidelijk of het voorstel om de huishoudelijke hulp in een stichting onder te brengen op een meerderheid zou kunnen rekenen. Bert Jansen van BewustZW sprak zich daar in het verleden positief over uit, maar de zojuist tot zijn fractie toegetreden Aranka Verwoort was als fractielid van Burgerbelang juist tegenstander. Uiteindelijk meldde Jansen zich toch niet te kunnen vinden in het voorstel van het verdeelde college en stemde BewustZW in met het alternatief.
Onzekerheid
Hoe dan ook blijft het waarschijnlijk nog een tijd onzeker wat de toekomst van de huishoudelijke hulp in Zutphen wordt. Vanwege de hoogoplopende controverse en krappe meerderheid lijkt het onderwerp één van de thema’s te worden tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Na die tijd kunnen politieke verhoudingen immers anders liggen. Een teleurgestelde SP-fractievoorzitter Mathijs ten Broeke kondigde na afloop in elk geval alvast aan de verkiezingen als referendum over de toekomst van de huishoudelijke hulp te beschouwen.