Op 1 augustus 2016 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Helpgewoon en Andere handen community.

Wij zijn trots op onze samenwerking met Andere handen community.Met deze samenwerking zetten wij als vernieuwers in de zorg, in op professioneel kleinschalig samen werken en leren. 

 

     

Andere handen community biedt sinds 2012 een platform voor hedendaagse professionals om van en met elkaar te leren en samen te werken aan zorg van de toekomst. Het platform verbindt en faciliteert om slim en makkelijk kennis en ervaringen te delen. Zowel professionals uit de zorg, welzijn, het sociaal domein en onderwijs weten de community inmiddels te vinden en geven samen inhoud aan duurzaam leren. Met meer dan 30 organisaties en ruim 2500 actieve leden is Andere handen marktleider in dit groeiende segment.

 

De samenwerking tussen Helpgewoon en Andere handen community betreft een contract voor 3 jaar en leidt er toe dat professionals hedendaags ondersteund kunnen worden via de coöperatieve samenwerking van Helpgewoon terwijl zij in het kader van kwaliteit, duurzaam leren en werken via uitwisseling en ontmoeting op Andere handen community.

 

Joke van der Schoor van Helpgewoon en Monique van Doorn van Andere handen ondertekenen het contract.