Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Deze ondersteuning vraagt vaak meer en andere deskundigheid dan de school kan bieden. In deze situaties kan op het voortgezet onderwijs in Oude IJsselstreek en Doetinchem en op het Graafschap College in Doetinchem de keuze worden gemaakt om het jeugdmaatschappelijk werk of een trajectcoach in te zetten. Vanuit Helpgewoon zit op vier scholen (Ludger college Doetinchem, Graafschap College sector Zorg&Welzijn in Doetinchem, Wesenthorst in Ulft en Isala college in Silvolde) een jeugdmaatschappelijk werker / trajectcoach.

 

Verdrietig, boos of teruggetrokken

Soms gaat het met een leerling niet goed en wordt dit door school opgemerkt. Opstandig gedrag, niet lekker in zijn of haar vel, verdrietig, boos, teruggetrokken, erg aanwezig in de klas, somber, … etc. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom een leerling dit gedrag vertoont. Het probleem kan zich zowel op school als daarbuiten voordoen. Bij deze leerlingen is er meestal niet alleen sprake van school- of onderwijsproblemen, maar ook op andere leefgebieden, zoals de persoonsontwikkeling, het gezin en/of vrijetijdsbesteding.

 

Verbinding tussen school, thuis en de wijk

Als jeugdmaatschappelijk werker en trajectcoach gaan wij dan met deze leerlingen aan de slag. Wij ondersteunen de zorgteams van de school, adviseren, helpen vroegtijdig te signaleren en dragen er aan bij dat een probleem tijdig wordt aangepakt. Daar waar de zorgen blijven groeien, proberen wij de verbinding tussen school, thuis en de wijk en/of gebiedsteams te maken. Door de juiste hulp en ondersteuning in te zetten, dragen wij er toe bij dat school zich kan concentreren op haar kerntaak; goed onderwijs bieden.

 

Onafhankelijk van school, maar wel vanuit school

Vanuit ons vakgebied zijn wij op de hoogte van wat er aan hulp- en dienstverlening in de omgeving aanwezig is. Wij werken op de school, maar zijn niet in dienst van de school. Wij werken vanuit een onafhankelijke positie voor en met de school, de leerling en het gezin.


Behalve de gesprekken met leerling en ouders, zowel op school als thuis, zijn wij ook beschikbaar voor vragen, overleg en consultatie. Dit geldt voor iedereen. Docenten, leerlingen en hun ouders.

 

Contact

Ludger College Doetinchem en Graafschap College Doetinchem (sector Zorg en Welzijn):

Marijke Kraaijeveld06-50627726m.kraaijeveld@helpgewoon.nl

Isala college Silvolde en Wesenthorst Ulft:

Marjanne Heersink06-46764567m.heersink@helpgewoon.nl

 

Pers- of communicatie vragen? Bel ons op 0226-208 000